پروژه “وی او دی” (VOD) رونمایی می‌شود

رئیس سازمان سینمایی کشور گفت: طی روزهای آینده از پروژه “وی او دی” (VOD) در کشور رونمایی خواهد شد.

world press news

ممکن است بپسندید...