وزارت خارجه همچنان در دوران قاجار سیر می‌کند!/ در دنیا «وزارت روابط خارجی» جایگیزین امور خارجه شده است

سفیر سابق ایران در برزیل گفت: در دنیا دیگر وزارت امور خارجه ندارند، وزارت روابط خارجی دارند، یعنی تمام تلاششان ایجاد روابط اقتصادی و تولید ثروت برای کشور خودشان است.

اتومبیل

دانلود نرم افزار

ممکن است بپسندید...