پوران درخشنده پیگیر «طلاق عاطفی»

پوران درخشنده از نگارش فیلمنامه‌ای درباره طلاق عاطفی خبر داد و تاکید کرد: سینما فقط سرگرمی نیست!

بازی آزاد

خبر اسلامی

ممکن است بپسندید...