دیدار سفیر دولت روحانی از ساختمان «بی بی سی» در لندن؟!

کارشناس سیاسی کشورمان گفت: تلویزیون بی بی سی سال هاست در اصل نقش ترمینال تجمیع ضدانقلاب را بازی كرده و مسئولیت ایجاد پروژه اپوزیسیون واحد برانداز علیه نظام اسلامی را بر عهده گرفته است.

خبر دانشجویی

گیم پلی استیشن

ممکن است بپسندید...