رسانه ملی نباید حزب‌گرا باشد

یک کارشناس رسانه گفت: رسانه ملی به عنوان یک رسانه بی‌طرف، نباید حزب‌گرا باشد و روی کاندیدای خاصی زوم کند؛ اگرچه برخی از کاندیداها به علت سمت و مقامی که دارند، بالطبع بیشتر در فضای رسانه‌ای حاضر می‌شوند.

اخبار

اندروید

ممکن است بپسندید...