چرا مصلحی از «نفوذ کنسرتی» می‌گوید؟

اظهارات اخیر یکی از مسئولان ارشد دولت دهم درباره نفوذ در شهرهای کوچک با اجراهای زنده موسیقیایی، این پرسش را پیش آورده که چگونه موسیقی – حتی موسیقی سنتی – منجر به نفوذ می‌شود و چرا این نفوذ تنها در شهرهای کوچک منجر به نفوذ شده و در تهران یا دیگر مراکز استان‌ها اثر نفوذ ندارد؟

دانلود آهنگ جدید

اخبار کارگران

ممکن است بپسندید...