اجازه دولت به وزارت اقتصاد برای تامین کسری صندوق بازنشستگی فولاد

هیات دولت لایحه تشکل‌های مردم نهاد را با هدف تحقق هر چه بیشتر حق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش تصویب رساند.

اسکای نیوز

روزنامه قانون

ممکن است بپسندید...