سفارت آمریکا در پی تغییر نظام در آفریقای جنوبی است

حزب حاکم آفریقای جنوبی سفارتخانه آمریکا در این کشور را متهم به دسیسه جهت تغییر نظام و براندازی نمود.

اخبار دنیای دیجیتال

شهرداری

ممکن است بپسندید...