«تدبیر سیاسی» این است که بین خوب و خوب‌تر،خوب تر؛ و بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنیم

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها درخصوص رأی دادن در انتخابات گفت: در انتخاب با توجه به جریانات سیاسی که حاضر هستند، اگر رأیی بین خوب و خوب تر باشد در این حالت باید خوب را انتخاب کرد. که همین مسئله بین بد و بدتر نیز است. اگر در انتخاب دیدیم که اگر به بد رأی ندهیم، بدتر انتخاب می شود، باید بد را انتخاب کنیم.

بازار بورس

مجله اینترنتی

ممکن است بپسندید...