سازمان محیط زیست به دنبال قانونی درباره حیوانات بی‌صاحب

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست از تهیه صورت‌جلسه‌ای چهاربندی در نتیجه تجمع اعتراضی حامیان حقوق حیوانات خبر داد.

آهنگ جدید

گیم پلی استیشن

ممکن است بپسندید...