«سگ‌کشی» فقط یک فیلم نیست!

«قدم کوتاه بود. آنقدر که به زور توله‌ها را می‌دیدم که داخل گونی جای سیب زمینی وول می‌خوردند. دستم را گرفته بودم به فرغونی که تیمور می‌راند. جنگ بود.»

میهن دانلود

ساخت بنر

ممکن است بپسندید...