شاید این اتاقک آهنی، شما را ته چاه ببرد!

پایتان را که در اتاقک آهنی می‌گذارید، به هر چیزی فکر می‌کنید غیر از اینکه ممکن است در این محفظه تنگ و بی‌هوا اتفاق ناگواری برایتان بیفتد. در، خیلی آرام بسته می‌شود. صدای موزیک ملایمی هم در فضا پخش است. توی آینه خودتان را برانداز می‌کنید و حواستان هم به این است که کی به طبقه مورد نظر می‌رسید که ناگهان… تق.

دانلود فیلم جدید

نخبگان

ممکن است بپسندید...