حسین نجابت: رویکرد تیم مذاکره کننده را قبول ندارم/ کسی جرأت تعرض به مرزهای ما را ندارد

حسین نجابت گفت: در دنیا کشورهایی هستند که نفت بسیاری دارند اما کسی با آن ها مذاکره نمی کند و به راحتی وارد آن کشورها می شوند اما کسی جرأت نمی کند به مرزهای ما نزدیک شود.

شهر خبر

اسکای نیوز

ممکن است بپسندید...