نشست معاونین آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه ۸ کشور در زابل

چهارمین نشست معاونین آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه ۸ کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زابل برگزار شد.

موسیقی روز

اسکای نیوز

ممکن است بپسندید...