هر کسی که نتواند با دولت کنار بیاید نمی تواند به مردم خدمتی کند

کاندیدای مجلس در حوزه انتخابیه خرم آباد گرایش سیاسی خود را مبتنی بر سیاست دانش بنیان مردم‌گرای حامی دولت اعلام کرد و گفت: در واقع هر کسی که نتواند با دولت کنار بیاید نمی تواند به مردم خدمتی کند.

خبر دانشجویی

استخدام ایران

ممکن است بپسندید...