خرید ۵۰ هواپیما و ۱۰۰هزار تاکسی از برزیل

یک مقام برزیلی از تصمیم ایران برای خرید ۵۰ هواپیما و ۱۰۰هزار تاکسی گازسوز از این کشور خبر داد.

وبلاگ اطلاعات

روزنامه قانون

ممکن است بپسندید...