دانشگاه آزاد رشت به نفع هیچ جریان و کاندیدای خاصی موضعگیری نمی‌کند

رئیس دانشگاه آزاد رشت با اشاره به برگزاری نشست کاندیداهای انتخاباتی در این دانشگاه گفت: این دانشگاه به نفع هیچ جریان و کاندیدای خاصی موضعگیری نمی‌کند.

دانلود آهنگ جدید

مدرسه

ممکن است بپسندید...