کرسی «چگونگی نفوذ دشمن در انتخابات؟» در علوم پزشکی گناباد برگزار می‌شود

نخستین کرسی آزاداندیشی نیمسال جدید دانشگاه علوم پزشکی گناباد با عنوان «چگونگی نفوذ دشمن در انتخابات؟» امروز در این دانشگاه برگزار می‌شود.

مرکز فیلم

کانون نماز

ممکن است بپسندید...