یک راننده، وارث اموال همسر شاه شد!

دادگاهی در آلمان با صدور حکم قضایی، ملک شخصی «ثریا» همسر دوم شاه معدوم ایران را به راننده برادرش بخشید.

تلگرام

مرجع توریسم

ممکن است بپسندید...