4 درس جدید برای دبیرستانی ها/ واریز پاداش بازنشستگان ظرف یکهفته آینده

وزیر آموزش و پرورش از افزوده شدن چهار درس جدید به متوسطه دوم از سال آینده خبر داد و گفت: این واحدهای درسی برای جبران خلاهای آموزشی موجود تدوین و وارد جدول برنامه درسی خواهد شد.

عکس دنیا جهان بخت

فانتزی

ممکن است بپسندید...