جهانگیری: چشم دوستان و دشمنان به انتخابات فرداست

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اهمیت انتخابات روز جمعه اظهار کرد: فردا دو رکن اصلی تصمیم گیری نظام تعیین تکلیف می‌شوند و چشم همه دوستان و دشمنان به انتخابات فرداست.

اخبار

مدرسه

ممکن است بپسندید...