مجلس آینده علاه بر تصویب دقیق قوانین بر فعالیت‌های دولت نظارت داشته باشد

معاون اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: چنانچه مردم می‌خواهند تغییری ایجاد کنند باید مجلسی را روی کار آورند که قوانینی دقیق به تصویب برسانند و بر فعالیت‌های دولت نظارت داشته باشد.

دانلود سریال

تکنولوژی جدید

ممکن است بپسندید...