از سرگیری همکاری بانک‌های سوییس و ایران

کاردار کشورمان در سوییس با اشاره به علاقه تجار و سرمایه گذاران سوییسی برای تعامل با ایران تصریح می کند که با برداشته شدن تحریم ها عملا مانعی بر سر همکاری های اقتصادی، مالی و بانکی بین تهران و برن وجود ندارد و بسیاری از بانکهای سوییس همکاریهای خود را با بانکهای ایرانی از سر گرفته اند.

اخبار دنیای دیجیتال

شهرداری

ممکن است بپسندید...