انتقاد مشاور رئیس‌جمهور از جریان فرهنگیِ مخالف با گردشگری

مشاور رییس‌جمهور در امور فرهنگی با تاکید بر لزوم اصلاح جریان‌های فرهنگیِ در تقابل با گردشگری، گفت: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در شرایطی که برخی هنوز معتقدند هر کسی به کشور وارد می‌شود ممکن است جاسوس باشد و فرهنگ ما را آلوده کند و باید تحت نظارت شدید قرار گیرد، به تنهایی نمی‌تواند در جذب انبوه گردشگر موفق شود.

باشگاه خبری ورزشی

شبکه خانگی

ممکن است بپسندید...