انعقاد چند توافق نامه همکاری بین دانشگاه زنجان و شرکت IMRSN فرانسه

با حضور دکتر پییر پولوتو، چند توافق نامه همکاری بین دانشگاه زنجان و شرکت IMRSNفرانسه منعقد گردید

روزنامه قانون

تکست آهنگ

ممکن است بپسندید...