تجلی حضور دانشجویان گلستانی در عید هفتم اسفند

سبابه‌های اقتدار مردم فهیم ایران در حضوری پررنگ نشان دادند که رای خود را با آرمان‌های نظام طراز می‌کنند نه فریادهای بی فایده دشمنان.

مرکز فیلم

مرجع توریسم

ممکن است بپسندید...