خلاصه روز جمعه شما: ایران، دونالد ترامپ، فیفا

روزنامه نیویورک تایمز همزمان با برگزاری انتخابات در کشورمان در گزارشی با پرداختن به مهم‌ترین اخبار روز جمعه نوشت: خلاصه روز جمعه شما؛ ایران، دونالد ترامپ، فیفا.

خرید غذا

خرم خبر

ممکن است بپسندید...