در رابطه با خرید و فروش رای گزارش‌های محدودی به شورای نگهبان ارسال شده است

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات گفت:‌ در رابطه با مشکلاتی مانند کمبود تجهیزات، تعرفه و تخلفاتی مانند خرید و فروش رای گزارش‌هایی به شورای نگهبان شده که البته گسترده نبوده است.

اخبار دنیای تکنولوژی

مجله اینترنتی

ممکن است بپسندید...