رهبری پیروز نهایی انتخابات است

رئیس دفتر رئیس جمهور پیروز نهایی انتخابات را مقام معظم رهبری دانست.

عکس های داغ جدید

تکست آهنگ

ممکن است بپسندید...