سردار طلایی: نمایندگان منتخب باید پاسخگوی اعتماد مردم باشند

یک عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: نمایندگانی که برای مجلس دهم انتخاب می شوند باید پاسخگوی اعتماد مردم به خود باشند.

سایت خبری زندگی

ماشین های جدید

ممکن است بپسندید...