مهندسی دفاعی نیازهای نیروهای مسلح و کشور در سطح ملی و فراملی را تأمین می‌کند

وزیر دفاع گفت: باید با نگاه به آینده و آینده پژوهی به دنبال توسعه و تکامل در همه حوزه ها از مواد تا توسعه و استقرار و حفظ محیط زیست، ضریب امنیتی را افزایش و آسیب ها را کاهش دهیم.

آلرژی و تغذیه

شبکه خانگی

ممکن است بپسندید...