از دیدن مالی سویینی خیلی زیاد لذت بردم

کارگردان شیار ۱۴۳ گفت: نمایشنامه این کار بسیار قوی بود و مضمون عمیقی داشت، متاسفانه این نوع نگاه عمیق و فلسفی در فیلم های سینمایی که در سال های اخیر ساخته شده کمتر دیده می شود و کمتر کسی هم به سراغ آن می رود.

دانلود فیلم خارجی

تکست آهنگ

ممکن است بپسندید...