اعزام دانشجویان دانشگاه امام محمدباقر (ع) ساری به مناطق عملیاتی جنوب

دانشجویان دانشگاه امام محمدباقر (ع) ساری به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

اندروید

ورزش و زندگی

ممکن است بپسندید...