اینجا محله‌ای برای فوتبال است و اعتیاد!

دست‌هایشان را چنان در گل و لای و آت و آشغال‌ها فرو برده‌اند که انگار دنبال گنجی ناپیدا می‌گردند. هرچیزی که بشود فروخت، می‌رود داخل کیسه‌ها. برای آب کردن زباله و ضایعات هم راه دوری نمی‌روند؛ «خلازیر» همان نزدیکی است.

عکس های داغ جدید

سیستم اطلاع رسانی

ممکن است بپسندید...