قانون اساسی ما در حوزه اقتصاد به شدت قابل دفاع است / شکاف طبقاتی معنادار در کشور داریم

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: جهت گیری های رهبر انقلاب در بحث اقتصادی رو به تعالی و سعادتمندی کشور می گذارد و قانون اساسی ما در حوزه اقتصاد به شدت قابل دفاع است.

تکنولوژی جدید

تکست آهنگ

ممکن است بپسندید...