کمیسیون عمران مجلس گزارش کارگروه مسکن مهر پردیس را بررسی کرد

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون متبوعش گفت: گزارش کارگروه مسکن درباره مسکن مهر و پردیس با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت.

خبرگذاری اصفحان

مجله اینترنتی

ممکن است بپسندید...