تحلیلی صریح از شکست اصولگرایان در تهران

یک فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به دلایل شکست اصولگرایان در انتخابات مجلس در تهران گفت: «عملکرد نیروهای اصولگرا در مجلس نهم در شکست آنها بی‌تأثیر نبود؛ گرچه اصولگرایان این دسته از افراد را از لیست خود کنار گذاشتند و در این باره منطقی عمل کردند؛ اما متأسفانه تأثیرات سوء عملکرد آنها بر اذهان نشسته بود.»

دانلود سریال

صبحانه

ممکن است بپسندید...