تقدیر رییس جهاد دانشگاهی از مواضع منصفانه ایسنا در انتخابات

رییس جهاد دانشگاهی تاکید کرد که ایسنا با اتخاذ مواضع منصفانه و مبتنی بر اخلاق و حقیقت و رعایت اعتدال بر تارک رویداد مبارک انتخابات درخشید.

خرم خبر

شبکه خانگی

ممکن است بپسندید...