کارگاه آموزشی فناوری‌های نوین در تولید غذای آبزیان در دانشگاه گیلان برگزار شد

کارگاه آموزشی فناوری های نوین در تولید غذای آبزیان امروز با حضور اعضای هیئت علمی در دانشگاه گیلان برگزار شد.

علم و فناوری

فانتزی

ممکن است بپسندید...