اردوهای جهادی دانشجویان مراکز آموزش عالی اهواز در پنج روستای محروم هویزه برگزار می‌شود

مسئول ستاد اردوهای جهادی قرارگاه سازندگی حیدرکرار دفتر بسیج دانشجویی شهدای اهواز گفت: ستاد اردوهای جهادی دفتر بسیج دانشجویی شهدای اهواز با هدف زدودن محرومیت از منطقه، در پنج گروه جهادی در مناطق محروم شهر هویزه حاضر می‌شود.

تلگرام

تکنولوژی جدید

ممکن است بپسندید...