اقتصادی بودن پرورش ماهی در استخرهای دومنظوره

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: پرورش ماهی در استخرهای دومنظوره اقتصادی است و باید رشد و توسعه یابد.

اخبار دنیای دیجیتال

ممکن است بپسندید...