رونمایی از نرم افزار نقشه جامع حمل و نقل و ترافیک تهران

در پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک از نرم افزار نقشه جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران رونمایی شد

اتومبیل

افق

ممکن است بپسندید...