پیشداوری‌های نابجا درباره یک بیماری دل‌آزار

«چند بار این حرف را شنیده باشیم خوب است؟ خانم چرا بچه‌تان را درست تربیت نکرده‌اید؟ می‌گویم قضاوت نکنید فرزند من اوتیسم دارد.» اینها حرف‌های مادری است که کودکی مبتلا به اوتیسم دارد.

مرجع سلامتی

عرفان دینی

ممکن است بپسندید...