از نَهی چادرخوابی گردشگران تا انتقاد به تورهای ریلی

. ما مسافران بسیاری داریم که ماشین‌های گران‌قیمتی دارند، اما بهترین چادرها را تهیه می‌کنند تا تجربه یک شب اقامت در چادر را داشته باشند.

اخبار

اسکای نیوز

ممکن است بپسندید...