برگزاری مراسم «معرفی دومین پایتخت کتاب ایران»

مراسم پایانی دومین «جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب» و «معرفی دومین پایتخت کتاب ایران» برگزار می‌شود.

خرید غذا

ورزش و زندگی

ممکن است بپسندید...