دولت با ارائه دیرهنگام لایحه برنامه ششم بدعت گذاشت/ آقایان بدنبال گرفتن مجوز از نمایندگان هستند

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: متاسفانه دولت با ارائه دیرهنگام لایحه برنامه ششم توسعه و همچنین محتوای این برنامه دچار نوعی بدعت شده است.

دانلود ها پلاس

خبرگذاری خوزستان

ممکن است بپسندید...