راهیابی نمایندگان کارگری به مجلس دهم

مهمترین عناوین اخبار هفته جاری به موضوع افزایش تعداد نیروهای کار در سال آینده، تشکیل کمیته دائمی حل مشکل بیکاری در شورای عالی اشتغال، راهیابی نمایندگان کارگری چند استان به مجلس و ایجاد بیش از 6000 فرصت شغلی توسط تعاونی‌ها اختصاص داشت.

روزنامه ایران

شبکه خانگی

ممکن است بپسندید...