راهیان نور دانشجویان را با گفتمان ایستادگی و مقاومت آشنا می‌کند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه طبری بابل گفت: اردوهای راهیان نور دانشجویان را با گفتمان ایستادگی و مقاومت آشنا می‌کند.

پرس نیوز

هنر

ممکن است بپسندید...