شورای امنیت توقف درگیری‌ها در یمن را خواستار شد

شورای امنیت در نشستی که پشت درهای بسته انجام شد ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به اوضاع وخیم انسانی در یمن از طرف‌های درگیر خواست تا به قانون بین المللی بشر دوستانه پایبند بوده و از هدف قرار دادن غیر نظامیان اجتناب کنند.

خرم خبر

تکست آهنگ

ممکن است بپسندید...