پلیس ترکیه در استانبول از گلوله های پلاستیکی علیه هواداران روزنامه “زمان” استفاده کرد

خشونت های پلیس ترکیه در رویارویی با هواداران روزنامه مخالف دولت در شهر استانبول روز شنبه نیز ادامه یافت.

کرمان نیوز

ممکن است بپسندید...